Εξοπλισμός

Έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των προϊόντων που μας εμπιστεύεστε, o στόλος μας ανανεώνεται συνεχώς και προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς.

Η εταιρία μας για την καλύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές εμπορευμάτων και υγιεινής τροφίμων, έχει εξοπλιστεί με τα πλέον κατάλληλα οχήματα για το σκοπό αυτό.

Ο στόλος των φορτηγών της εταιρίας μας κινείται σε όλη την Ελλάδα με θαλάμους και ψυκτικά μηχανήματα μεγάλης απόδοσης ικανά να διαχειριστούν οποιοδήποτε φορτίο που απαιτεί συνθήκες ψύξης.