Εγκαταστάσεις

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στη Λάρισα σε κομβικό σημείο, κατασκευασμένες για αποθήκευση και διανομή ευπαθών προϊόντων που χρήζουν ειδικού χώρου και σταθερά ελεγχόμενης θερμοκρασίας.

  • Περιφραγμένος χώρος προαυλίου 5.000m2
  • Στεγασμένοι χώροι 450m2
  • 3 ράμπες φόρτωσης – εκφόρτωσης
  • Χώροι αποθήκευσης ξηρού φορτίου 100 m2
  • Χώροι αποθήκευσης ψύξης και κατάψυξης  συνολικής επιφάνειας 200 m2
  • Περονοφόρα οχήματα
  • Ηλεκτροκίνητα και χειροκίνητα παλετοφόρα

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης και στην Αθήνα στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Φωτογραφίες