Τεχνικές Προδιαγραφές

Τηρούμε πιστά όλους τους κανονισμούς για τις ψυγειομεταφορές

  • Οι ψυκτικοί θάλαμοι των αυτοκίνητων είναι κατασκευασμένοι συμφωνά με τους εκάστοτε ισχύοντες νομούς και κανονισμούς που διέπουν την μεταφορά των εμπορευμάτων , τα οποία χρήζουν ψύξης και ιδιαίτερα των τροφίμων (Α . Τ. Ρ. )- (F . R. C. )
  • Όλα τα φορτηγά ψυγεία μας διαθέτουν έγκριση καταλληλότητας από την Γενική διεύθυνση ανάπτυξης & έλεγχου Κτηνιατρικής η οποία και ανανεώνεται σε ετήσια βάση.
  • Είναι εφοδιασμένα με διπλά ψυκτικά μηχανήματα ώστε να παρέχουν την δυνατότητα μεταφοράς σε διαφορετικές θερμοκρασίες
  • Διαθέτουν ηλεκτρονικό καταγραφικό θερμοκρασίας τελευταίας τεχνολογίας
  • Η μηχανολογική κατάσταση των φορτηγών μας είναι άριστη καθώς πραγματοποιούμε συνεχώς τα απαιτούμενα service και ελέγχους
  • Όλα τα αυτοκίνητα της εταιρείας , καλύπτονται με ασφάλιση αστικής ευθύνης και όλα όσα ορίζει ο νομός
  • Οι διαστάσεις των αυτοκινήτων συμφωνούν με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς που διέπουν την εθνική μεταφορά των φορτηγών ψυγείων.

Ειδικότερα:

  • Για φορτηγά τύπου επικαθήμενα χωρητικότητα: 33 euro-παλέτες σε ισόπεδη φόρτωση
  • Για φορτηγά τύπου ρυμουλκού με ρυμουλκόμενο (συρόμενα) μέγιστη χωρητικότητα και για τα δυο μέρη : 36 euro-παλέτες σε ισόπεδη φόρτωση.